• Σχόλιο του χρήστη 'dittant' | 27 Αυγούστου 2018, 10:58

    Δεν βοηθάει η ασάφεια στο αν θα γίνει επιτόπια αυτοψία ή όχι. Να ξεκαθαρίζεται σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να γίνει αυτοψία και να μην αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια κανενός, ή αλλιώς να μην προβλέπεται καθόλου αυτοψία. Θα λένε οι κτηνοτρόφοι: "στους άλλους δίνουν άδεια χωρίς να τους ελέγξουν καθόλου και σε μένα ήρθαν και τα ψάχναν όλα"