• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ' | 27 Αυγούστου 2018, 15:36

    Άρθρο 3 , παρ.δ) , αα),ββ),γγ), σημειώνω ότι τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά συναντώνται και παρακάτω. Ενώ το άρθρο προϋποθέτει την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών θα γίνεται άμεσα , παρ' όλα αυτά , τους συγκεκριμένους υπολογισμούς , τους πραγματοποιούν οι Δασικές Υπηρεσίες.