• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ' | 27 Αυγούστου 2018, 15:34

    Άρθρο 3 ,Β.Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Κατηγορίας Β Στην αναφορά της παραγράφου 1.γγ) το Τοπογραφικό διάγραμμα δεν αναφέρεται στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 , ( να υποθέσω εκ παραδρομής ).