• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ' | 27 Αυγούστου 2018, 21:26

    Άρθρο 3 ,αναφορικά με τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας Β, στην παράγραφο γγ) το τοπογραφικό διάγραμμα δεν διευκρινίζεται αν θα είναι εξαρτημένο .