• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΑ' | 30 Αυγούστου 2018, 14:51

    1. Επανέρχονται οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογίες που είχαν καταργηθεί με το ν. 4056/12; Οι βεβαιώσεις χρήσεως γης΄, οι οποίες εκδίδονται άμεσα από την Πολεοδομία, αναφέρουν αν το γήπεδο βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου και μπορούμε να ανατρέξουμε σε δεύτερο χρόνο και αν χρειαστεί στις Αρχαιολογίες. 2. Για τη διαδικασία εγκατάστασης ή αδειοδότησης υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός δασών υπάρχει αντίστοιχη δασική νομοθεσία (ν. 4280/14 και άλλοι παλαιότεροι που ισχύουν και εφαρμόζονται). Είναι δυνατόν να κατατίθεται φάκελος που αφορά Δασαρχείο και Αρχαιολογία στη ΔΑΟΚ, να γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και υπολογισμός χρηματικών ποσών από άλλη υπηρεσία παρά της καθ ύλην αρμόδιας; Με τι γνώσεις , ποια αρμοδιότητα και ποιο προσωπικό;Οι μελετητές, οι μηχανικοί που αμείβονται να φέρουν σε πέρας την αδειοδότηση θα καταθέτουν φακέλους όλων των υπηρεσιών στις ΔΑΟΚ; για διευκόλυση ποιων; ο ένας υπάλληλος που αδειοδοτεί τους στάβλους εν μέσω πλείστων καθηκόντων θα ελέγχει και τα δικαιολογητικά του Δασαρχείου και της Αρχαιολογίας, θα συντάσσει έγγραφο με ελλείψεις, θα περιμένει να συμπληρωθούν να επανακατατεθούν επανελεγχθούν και να αποσταλούν στους αρμόδιους να βγάλουν το χαρτί; 3. Αρχιτεκτονικά σχέδια; έχετε υπόψη σας πως είναι οι σταβλικές εγκαταστάσεις ανά την ελληνική επικράτεια; 4. Η Επιτροπή Σταβλισμού εκτός από γεωπόνο αποτελείται και από υπάλληλο του Υγειονομικού και Υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Ο υπάλληλος της ΔΑΟΚ που θα χειρίζεται τους στάβλους ως γεωπόνος δεν έχει ούτε τις γνώσεις ούτε την αρμοδιότητα να γνωρίζει π.χ τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων και την επιβάρυνση των υπογείων υδάτων. Καλή η υπεραπλούστευση αλλά τις επιπτώσεις πάλι στο περιβάλλον θα τις δούμε με τους λάκκους να γεμίζουν ψόφια ζώα και στα ποτάμια να κολυμπούν τα υπολείμματα.