• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 23:34

    "έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη" - Τί σημαίνει? Δλδ το μισθωτήριο ή παραχωρητήριο δεν αρκεί; "γ) Καταβολή του κόστους δαπάνης αναδάσωσης για έκταση μικρότερη των 4 στρ., για έκταση μεγαλύτερη των 4 στρεμ. θα υποβάλει μελέτη δάσωσης ή αναδάσωσης ή δασοτεχνικών εργασιών και εφαρμογή αυτής δ) Εγγύηση αποκατάστασης υπολογιζόμενο στο ύψος του απαιτητού κόστους αποκατάστασης" - Αφού καταβάλλεται κόστος δαπάνης, προς τί η εγγύηση; - Μελέτη δάσωσης ή αναδάσωσης: ποιος θα την κάνει; για την περιοχή η οποία θα στεγαστεί ή εκμετάλλευση; πότε θα πρέπει να εφαρμοστεί η μελέτη; - Βάσει της αρίθμησης που χρησιμοποιείται , αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο φάκελος για την αρχαιολογική υπηρεσία θα συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο για την έγκριση επέμβασης που αφορά τα Δασαρχεία;