• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία και Λευκή' | 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:32

    Άρθρο 3 Παράγραφος 1. α)Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των υποκατηγοριών Α1 και Α2, για την έκδοση άδειας ίδρυσης δεν είναι απαραίτητη η βεβαίωση χρήσης γης από την Πολεοδομία και η βεβαίωση από την Αρχαιολογική υπηρεσία; Επίσης, όταν δεν πρόκειται για δασική έκταση, δεν απαιτείται βεβαίωση από το Δασαρχείο ή Υ.Δ. στο τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 142 (τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3889/2010) του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’ /31-07-2017); β)Επίσης για πόσες τριετίες θα ανανεώνουμε ή θα επανεκδίδουμε τις άδειες ίδρυσης; Με τον τρόπο που περιγράφεται στον παρόντα νόμο, δεν θα χρειάζεται να βγάλουν άδεια λειτουργίας οι κτηνοτρόφοι. Συνέχεια θα ανανεώνουν ή θα ζητούν την έκδοση νέων αδειών ίδρυσης χωρίς να ολοκληρώνουνε τη διαδικασία. Το ίδιο πράγμα αναφέρεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. γ) για την έκδοση της άδειας ίδρυσης στις κτην. εγκαταστάσεις θα γίνεται μόνο έλεγχος πληρότητας του φακέλου; Δεν θα πρέπει να ελεγχθεί αν, με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας ίδρυσης; Το ίδιο πράγμα αναφέρεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων