• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία και Λευκή' | 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:28

    Άρθρο 3 Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως δυναμικότητας Άρθρο 3 Παράγραφος Δ.3 στη σελίδα 14. α) Τι εννοείται λέγοντας ότι ο φορέας της κτην. εγκατάστασης γνωστοποιεί εγγράφως στην ΑΑ την έναρξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας; Αφού η εγκατάσταση είναι ήδη υφιστάμενη και τα ζώα εγκαταστημένα σ’ αυτήν. β) Η άδεια λειτουργίας θα ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό ακόμα και για όσες είναι ενοικιαζόμενες; γ) Αφού, με βάση τις προηγούμενες παραγράφους, δεν θα πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος, δεν υπάρχει λόγος υποβολής αίτησης θεραπείας. Παρ’ όλα αυτά, αν υπάρξει αίτηση θεραπείας, που θα κατατίθεται και με τι δικαιολογητικά;