• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία και Λευκή' | 13 Σεπτεμβρίου 2018, 11:49

    Άρθρο 3. Μήπως θα ήταν χρήσιμο, για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, να: α) συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του μηχανικού και του μελετητή γεωπόνου; β) να επιδοτείται μέρος της δαπάνης έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης του κτηνοτρόφου, ώστε να υπάρχει κίνητρο να ζητείται η πλήρης έκδοση απόδειξης πληρωμής; (έτσι θα αυξηθεί το κίνητρο έκδοσης περισσότερων αδειών λειτουργίας).