• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΟΚ Φλώρινας - Γεώργιος Βοσκόπουλος' | 13 Σεπτεμβρίου 2018, 23:37

    Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δασικός χάρτης, η πράξη χαρακτηρισμού πρέπει να είναι προ απαιτούμενη για τη μετέπειτα διαδικασία. Δεν έχει νόημα η Υπηρεσία μία στάσης όταν θα πρέπει ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να φροντίσει για τη δημοσίευση περίληψης της πράξης σε συγκεκριμένες εφημερίδες που θα του υποδείξει το Δασαρχείο ή να διορθώσει ο μηχανικός του την τοπογραφική αποτύπωση. Το ίδιο ισχύει και για την έγκριση από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Αν υπάρχουν ενδείξεις για εύρεση αρχαίων η Αρχαιολογική Υπηρεσία ζητά από τον φορέα τη διενέργεια δειγματοληπτικών εκσκαφών με δικά του δαπάνη. Αν είναι να εφαρμοστεί η Υπηρεσία μια στάσης θα πρέπει η διαδικασία να είναι αναλυτικά διατυπωμένη και μελετημένη λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές εκδοχές και δίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις υποστελεχομένες Υπηρεσίες να ενεργήσουν αρμοδίως.