• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ' | 14 Σεπτεμβρίου 2018, 08:54

    Πιστεύω ότι για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία καθώς και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να κατατίθενται στις αντίστοιχες υπηρεσίες ώστε τυχόν παραλείψεις και διευκρινήσεις να δίδοντα άμεσα από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων . Έτσι θα αποφεύγεται το πινγκ - πονγκ μεταξύ των υπηρεσιών το οποίο θα επιφέρει μεγάλη χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στις υπηρεσίες. Στο τέλος θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα με αυτό που επιδιώκει ο νόμος όσον αφορά το χρόνο έκδοσης της άδειας. Είναι λίγο οξύμωρο ναι δίδουν πληροφορίες και να κάνουν έλεγχο (έστω και διοικητικό) υπηρεσίες που δεν είναι αρμόδιες για την έκδοση αποφάσεων. Οι άλλες υπηρεσίες για πιο λόγω υπάρχουν;