• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ' | 14 Σεπτεμβρίου 2018, 09:42

    Άρθρο 3 Η υπεύθυνη δήλωση τόσο του πολιτικού μηχανικού όσο και η δήλωση του μελετητή θα πρέπει να υπάρχουν για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας Επίσης η βεβαίωση μελέτης ότι κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων τηρήθηκαν οι προδιαγραφές της γεωτεχνικής μελέτης θα πρέπει να έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και να διευκρινίζεται και η ειδικότητα του μελετητή που μάλλον θα είναι γεωτεχνικός