• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΎ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ' | 14 Σεπτεμβρίου 2018, 11:45

    Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο η έκδοση της άδειας λειτουργίας θα δίνεται από την ΑΑ χωρίς αυτοψία της Επιτροπή Σταυλισμού. Προτείνουμε την μη κατάργηση της Επιτροπής Σταυλισμού, αλλά την διεύρυνσή της και με μηχανικό , έτσι ώστε να ελέγχονται χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα. Έργο της επιτροπής να είναι ο έλεγχος των σταυλικών εγκαταστάσεων μετά την αδειοδότησή τους ή τουλάχιστον δειγματοληπτικός έλεγχος μέχρι 50% των εγκαταστάσεων, με προτεραιότητα στις μονάδες μεγάλης δυναμικότητας και σ’ αυτές με μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επίσης έργο της επιτροπής να είναι έλεγχος των καταγγελιών που αφορούν σταυλικές εγκαταστάσεις.