• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχαήλ Κοτσαρίνης' | 14 Σεπτεμβρίου 2018, 12:14

    Αν θέλετε να καταπολεμήσετε τη γραφειοκρατία κακώς εισάγετε την κατάθεση στις ΔΑΟΚ και φακέλων για άλλες υπηρεσίες. Το σωστό θα ήταν η ΔΑΟΚ να ενημερώνει ηλεκτρονικά τις όποιες συναρμόδιες υπηρεσίες με τα στοιχεία της υπό ίδρυση εκμετάλλευσης και αυτές σε πχ 10 μέρες να απαντούν αν τίθεται αδειοδότησης ή απαγόρευσης ή υπάρχει άλλη διαδικασία εκ μέρους τους. Έτσι μεγάλος αριθμός μονάδων που δεν έχουν χωροταξικά, δασικά, αρχαιολογικά κλπ προβλήματα θα αδειοδοτούνται γρήγορα και χωρίς επιπλέον χαρτιά.