• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΒΒΑΣ_ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' | 14 Σεπτεμβρίου 2018, 13:32

    Άρθρο 3 Νομίζω ότι η επιτροπή σταυλισμού καλώς καταργείται διότι ήταν η αιτία της καθυστέρησης στην έκδοσης άδειας εγκατάστασης λόγω ασαφών αρμοδιοτήτων και συχνά μη ορθής σύστασή της . Επίσης ήταν η αιτία της διένεξης μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων. Σε όλα τα σύγχρονα κράτη η κρατική παρέμβαση βαίνει μειούμενη. Οι κρατικολάτρες είναι καιρός να καταλάβουν ότι το αλισβερίσι με τους πολίτες οδηγεί σε διαφθορά.