• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΟΚ Φλώρινας - Γεώργιος Βοσκόπουλος' | 14 Σεπτεμβρίου 2018, 21:12

    Τι να την κάνουν την Γεωτεχνική Μελέτη οι Αρχαιολογικές υπηρεσίες; Να εκτιμήσουν αν ο τρόπος εκτροφής ή η διαχείριση των αποβλήτων επηρεάσει τα αρχαία αντικείμενα που τυχόν υπάρχουν θαμμένα; Το τοπογραφικό και μόνον αυτό αρκεί, όπως ίσχυε ως τώρα. Επίσης στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις υποκατηγοριών Α1 και Α2 και μέσω της ΑΕΠΟ προηγείται η έγκριση από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Επομένως περιττεύει η αποστολή εκ νέου φακέλου για έγκριση από αυτές.