• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΛΑΣ' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 08:11

    Μείωση της γραφειοκρατίας σίγουρα δεν γίνεται με την κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν άλλες υπηρεσίες (δασαρχεία - αρχαιολογίες) στην ΔΑΟΚ. Ίσως αυτό να φαίνεται εκ πρώτης όψης ως διευκόλυνση των αιτούντων κτηνοτρόφων αλλά στην πράξη θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα και καθυστερήσεις: Πως μπορεί μια υπηρεσία να δέχεται δικαιολογητικά που ζητούνται από μια άλλη υπηρεσία; Αν κάποιο δικαιολογητικό που αποσταλεί στην Αρχαιολογία για παράδειγμα, κριθεί ως μη ορθό τι θα γίνει; Η αρχαιολογία θα ζητήσει διευκρινήσεις από την ΔΑΟΚ, η ΔΑΟΚ θα ζητήσει εκ νέου δικαιολογητικά από τον κτηνοτρόφο και ξανά από την αρχή; Θα ξεκινήσει δηλαδή μια ατέρμονη αλληλογραφία μεταξύ κτηνοτρόφων, ΔΑΟΚ και υπηρεσιών (Δασαρχεία, Αρχαιολογίες); Επίσης τι θα γίνεται στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κατατίθενται στις ΔΑΟΚ ελλιπείς; Ίσως έχει δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι οι ΔΑΟΚ διαθέτουν αμέτρητους υπαλλήλους που μπορούν να διεκπεραιώσουν όλη αυτή την γραφειοκρατία αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Όπως γράφτηκε και από άλλους συναδέλφους οι ΔΑΟΚ είναι υποστελεχωμένες με μόνο έναν ή δυο υπαλλήλους να ασχολούνται με τις αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων παράλληλα με άλλα καθήκοντα. Οπότε: 1) Κατάθεση αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Δασαρχεία, αρχαιολογίες) και προσκόμιση των βεβαιώσεων στις ΔΑΟΚ ή αποστολή ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες στις ΔΑΟΚ. 2) Πρόβλεψη για επιστροφή φακέλων αδειών στους αιτούντες στην περίπτωση που μετά από διοικητικό έλεγχο κριθούν ελλιπείς για συμπλήρωση και επανυποβολή χωρίς κυρώσεις.