• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Φλεβοτόμου' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 08:42

    Είναι σημαντικό να θεσπιστούν προϋποθέσεις που θα αφορούν στους τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς αποτελούν εμπόδιο στην αδειοδότηση των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Συχνά παρατηρείται μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην έκταση που αναφέρεται στα συμβόλαια και στην μετρηθείσα έκταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάθεση του Ε9 και αντιγράφου του ΟΣΔΕ, είναι η πρακτική «επιλογής» από τους ενδιαφερόμενους. Προτείνεται να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός Ε9 και ΟΣΔΕ ως αποδεικτικό νόμιμης κατοχής του γηπέδου. Επίσης, προτείνεται να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων, διότι παρατηρείται συχνά η αποτύπωση να μην γίνεται σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας (αποτυπώνεται τμήμα του αγροτεμαχίου και κατά την αυτοψία διαπιστώνεται ότι σε τμήμα του αγροτεμαχίου «εκτός τοπογραφικού» υπάρχουν σταυλικές εγκαταστάσεις οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον ίδιο κτηνοτρόφο ή από συγγενικό του πρόσωπο δηλ. να λειτουργεί δεύτερη εκμετάλλευση).