• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Φλεβοτόμου' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 08:02

    Καλό θα ήταν να διευκρινιστούν: α) ο τρόπος κατάταξης και αδειοδότησης εκμεταλλεύσεων με εγκαταστάσεις που υπάγονται σε διαφορετικές κατηγορίες και β) ο τρόπος αντιμετώπισης περιπτώσεων που κατά την αυτοψία διαπιστώνεται ότι η κατάταξη βάση του τρόπου κατασκευής δεν είναι σωστή (παρατηρείται συχνά η ΕΣ να διαπιστώνει ότι οι εγκαταστάσεις ανήκουν στην Γ κατηγορία και δεν είναι πρόχειρα καταλύματα)