• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Φλεβοτόμου' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 09:21

    Παρ 7β: Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν αρκετοί οικισμοί μη οριοθετημένοι, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το όριο ορίζεται από την περιφέρεια κύκλου ακτίνας 800 μ. Στο ν.4056/2012 έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τις εγκαταστάσεις που χωροθετούνται εντός των ορίων του οικισμού και καλό θα ήταν να μην παραληφθούν από το νέο νόμο.