• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:55

    Το υπό Δ. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως δυναμικότητας, από τη στιγμή που στόχος του σχεδίου νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, προκαλεί απορίες ως προς τη σκοπιμότητα νέας διαδικασίας αδειοδότησης για τις νομίμως αδειοδοτημένες, υφιστάμενες εγκαταστάσεις.