• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:46

    Σε όλες τις κατηγορίες Α,Β,Γ,Δ, του άρθρου 3 για την έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτείται είτε οικοδομική άδεια είτε έγκριση τύπου κατασκευής είτε βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας είτε απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση. Έμμεσα προκύπτει λοιπόν ότι η πολεοδομική υπηρεσία θα έχει τον έλεγχο όλων των κατασκευών. Θα πρέπει να είναι υπάρχει σαφήνεια για το πως θα εκδίδεται η βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση οικοδομικής άδειας. Μέχρι σήμερα το κατάλυμα κατηγοριοποιούνταν από την Επιτροπή Σταυλισμού...πλέον αυτό θα γίνεται μετά από αυτοψία της πολεοδομίας?