• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:53

    Η έγκριση του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων να απλοποιηθεί εφόσον η κτηνοτροφική μονάδα δηλώνει την διάθεση σε εγκεκριμένσς μονάδες διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 12 των Ορισμών. Να δίδεται η δυνατότητα αρχικής δήλωσης μέχρι 3 τέτοιων μονάδων και η δυνατότητα αναθεώρησης της δήλωσης κατ΄έτος.