• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 15:30

    Παράγραφος Α 1γγ) Επί του τοπογραφικού να προστεθούν οι απαιτούμενες και πραγματικές αποστάσεις από χώρους που χρίζουν προστασία Παράγραφος Α 1στ) Να προστεθεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων γίνετε βάση των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Παράγραφος Β γγ (σελ 9)Οι 4 παράγραφοι «Η ΑΑ ελέγχοι…σε Π.Π.Δ. της κτηνοτροφικής εγκατάστασης» να προστεθούν και στην παράγραφο Α, εκτός και αν όλα αυτά περιλαμβάνονται στην Α.Ε.Π.Ο. Παράγραφος Δ 1β) Να προστεθεί και η δήλωση αυθαιρέτου (πιθανόν και στις προηγούμενες κατηγορίες)