• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ' | 8 Ιανουαρίου 2020, 10:19

    Η πρόβλεψη , στη παρ. 3 του άρθρου 6, για συμμετοχή μελών-επενδυτών, μη χρηστών. πρέπει να ΄΄ θωρακιστεί ΄΄ νομοθετικά στον παρόντα νόμο και να μην επαφίεται στο καταστατικό του Α.Σ. Συγκεκριμένα προτείνω ο νόμος να ορίζει ότι το ποσοστό ψήφων ανά επενδυτή- ΑΦΜ να μην υπερβαίνει το 5% και το συνολικό ποσοστό των επενδυτών να μην υπερβαίνει το 20%. Θεωρώ ότι το 35% είναι υπερβολικά μεγάλο και μάλιστα αν αυτό συγκεντρωθεί στα χέρια ενός μόνο επενδυτή, ουσιαστικά αυτός καθίσταται και άμεσα απόλυτη πλειοψηφία, δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να είναι παρόντα στις γενικές συνελεύσεις των ΑΣ άνω του 70% των δικαιωμάτων ψήφου