• Σχόλιο του χρήστη 'Καριώτογλου Ηλίας' | 13 Ιανουαρίου 2020, 11:07

    Προτείνουμε στο Άρθρο 13, να προστεθεί στο τέλος της Παραγράφου 3, μια επιπλέον παράγραφος η οποία να αίρει την πιθανότητα αδιεξόδου και μη λήψης απόφασης. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθεί: ¨Εάν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας και κατά την έναρξη της επαναληπτικής συνεδρίασης,η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τρίτη επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην τρίτη αυτή επαναληπτική συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.¨