• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ' | 13 Ιανουαρίου 2020, 19:12

    Στο σχέδιο Νόμου δεν προβλέπεται προνομιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στο σύνολο των απαιτήσεων τους, ούτε επίσης προβλέπεται ξεχωριστό ποσοστό επί του προϊόντος της εκκαθάρισης για την κάλυψη των οφειλών στους εργαζόμενους που προέρχονται κυρίως από αποζημιώσεις απόλυσης για τις οποίες βρίσκονται ΄δη σε αναμονή πολλά χρόνια ή και από δεδουλευμένα. Αυτό αποτελεί καταστρατήγηση των συνταγματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και είναι ενάντια στο πνεύμα της εργατικής νομοθεσίας, όπου το κράτος προστατεύει τους εργαζόμενους. Θεωρώ ότι ο νέος Νόμος θα πρέπει να προβλέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων συνολικά ή σε ποσοστό τουλάχιστον 67% επί των οφειλομένων χωρίς προϋποθέσεις κατά προτεραιότητα ή με ξεχωριστό ποσοστό επί του πλειστηριασμού και να εφαρμοστεί σ' όλες τις περιπτώσεις εκκαθαρίσεων, νέων και παλαιότερων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί(ανάλογη είναι η περίπτωση των εργαζομένων της πρώην Α.Τ.Ε. Φ.Ε.Κ. 1984).