• Πρέπει να διευκρινιστεί αρμοδίως, η γνωμάτευση ΣΛΟΤ 678/2018, ΘΕΜΑ: Κύκλος εργασιών Συνεταιρισμών ν.4384/2016. Η διευκρίνηση αυτή θα επηρεάσει ενδεχομένως σημαντικά τον «κύκλο εργασιών» που καταγράφουν οι Α.Σ. και άρα όλες τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται με βάση τον «κύκλο εργασιών»