• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣTt' | 14 Ιανουαρίου 2020, 10:15

    Επειδή υπάρχουν πολλά κακοπροαίρετα μέλη τα οποία επιθυμούν την κατάρρευση του Συν/σμού και να μην υπάρχει διοίκηση το ανωτέρω άρθρο μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής : Αν τα μέλη του Δ.Σ. ή του Ε.Σ. δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθούν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις , η Γενική Συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών από την οποία να προκύπτουν στοιχεία, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του Δ.Σ. ή Ε.Σ. και την εκλογή νέου Δ.Σ. ή Ε.Σ.