• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Μπακούρος' | 14 Ιανουαρίου 2020, 10:18

    Στην παρ. 2 Οι οργανώσεις παραγωγών δεν έχουν νομική οντότητα πως θα συμμετάσχουν; Επίσης η απαλοιφή του αποκλειστικά αγροτική από τα άλλα νομικά πρόσωπα είναι λάθος, γιατί έτσι θα μπορεί οποιαδήποτε εμπορική ΑΕ να συμμετέχει στον συνεταιρισμό. Η διάταξη αυτή αφορά και διευκολύνει την συμμετοχή σε συνεταιρισμούς, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα. Στην παρ.3 Η είσοδος των ιδιωτών στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, με δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα διοίκησης, δεν έχει ελπίδες να εφαρμοστεί από πραγματικούς συνεταιρισμούς και σοβαρούς συνεταιριστές, είναι μια μη χρήσιμη διάταξη. Θα κάνουν χρήση της διάταξης αυτής πιθανότατα ορισμένες ΑΕΣ που όπως φαίνεται, με την διάταξη αυτή τους διευκολύνει να περάσουν τα περιουσιακά στοιχεία των συνεταιρισμών με πολύ λίγα χρήματα σε ιδιώτες. Επίσης ελλοχεύει ο κίνδυνος, ανταγωνιστές, οι ίδιοι ή με παρένθετα πρόσωπα, να συμμετάσχουν σε συνεταιρισμούς για να αποσπούν από πρώτο χέρι χρήσιμες πληροφορίες όπως τιμές, ποσότητες, πελάτες, αποθέματα κτλ. Ο νομοθέτης νομιμοποιεί τελικά τα υφιστάμενα από χρόνια στέκια των εμπόρων. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα χρηματοδότησης της λειτουργίας των ΑΣ, με την συμμετοχή μελών – επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, γιατί στους περισσότερους ΑΣ το συνεταιριστικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 100.000 ευρώ επομένως τα 35.000 ευρώ των ιδιωτών δεν μπορεί να θεωρηθούν λύση σωτηρίας. Αντίθετα θα γίνει η απαρχή για την αλλοτρίωση των συνεταιρισμών και πιθανώς την διάλυση τους.