• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Μπακούρος' | 14 Ιανουαρίου 2020, 11:49

    Οι ΑΣ απαλλάσσονται ή όχι από την υποχρέωση εγγραφής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ);