• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Μπακούρος' | 14 Ιανουαρίου 2020, 11:19

    Η παρ. 1 Θέλει διαφορετική διατύπωση αφού τώρα τα καταστατικά εγκρίνονται από την Εποπτική αρχή, η εγγραφή πρέπει να γίνεται αυτεπάγγελτα. Η παρ.3 το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:3.Ως τις 30 Σεπτεμβρίου ή 31 Μαρτίου εκάστου έτους αντίστοιχα με το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης οι ΑΣ υποχρεούνται να καταχωρίσουν στο ΕΜΑΣ ηλεκτρονικά τακτικές ετήσιες δηλώσεις, με τις οποίες δηλώνουν τυχόν μεταβολές των στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και: Στην παρ.3 περ.δ δεν υπάρχει παρ. 6 στο άρθρο 17