• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΚΙΚΗ' | 14 Ιανουαρίου 2020, 13:45

    Άρθρο 6 παράγραφος 3 Η θέση μας είναι ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχει μέλος – επενδυτής στο Συνεταιρισμό διότι αντιβαίνει μια τέτοιου είδους συμμετοχή στην Δεύτερη Συνεταιριστική Αρχή ( κάθε μέλος μια ψήφος ) καθώς και στην Τρίτη Συνεταιριστική Αρχή όπου τα μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα και να διαχειρίζονται δημοκρατικά το Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού. Στις μέρες μας, υπάρχουν σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των οποίων ένας υγιής Συνεταιρισμός, ο οποίος δεν παραμένει μόνο στην συγκέντρωση αλλά ασχολείται και με την μεταποίηση, τυποποίηση, εμπορία και διάθεση του προϊόντος, μπορεί να εξασφαλίσει με την χρήση των εργαλείων αυτών, επιπλέον ρευστότητα και να αυξήσει την Καθαρή του Θέση με τα θετικά διαχειριστικά υπόλοιπα που μπορεί να δημιουργεί.