• Σχόλιο του χρήστη 'Χαρμπής Θεόδωρος' | 14 Ιανουαρίου 2020, 14:59

    Προτείνεται σε συνεταιρισμούς με πολλά μέλη στις περιπτώσεις που ούτε στη δεύτερη συνέλευση (επαναληπτική) υπάρχει η αυξημένη απαρτία που ο νόμος ορίζει για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων (πχ τροποποίηση καταστατικού κλπ), να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είτε επιστολικής ψήφου ώστε να καταστεί εφικτή η λήψη αποφάσεων .