• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Π.Σ.Ι. - Η ΠΙΝΔΟΣ' | 14 Ιανουαρίου 2020, 14:34

    Άρθρο 6 παράγρ. 4.- Η ιδιότητα του επενδυτή μπορεί να αποδίδεται και σε μέλος του συνεταιρισμού.