• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ' | 21 Απριλίου 2020, 09:51

    Να αποσυρθεί το συγκεκριμένο άρθρο. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει θεσμοθετημένα όργανα όπως και η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων που είναι και το ανώτερο, δημοκρατικό όργανο που διαθέτει, το οποίο θα έπρεπε να έχει εκφραστεί για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία που ρυθμίζει τις λειτουργίες του επιμελητηρίου. 1. Χρειαζόμαστε ένα εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Επιμελητηρίου των Γεωτεχνικών και όχι μια αποσπασματική διάταξη που αφορά τις εκλογές και τη χρηματική αποζημίωση κάποιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των παραστημάτων. Δημιουργείται έμμισθους προέδρους στα παραρτήματα και στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς επαρκή αιτιολογία και χωρίς διασαφήνιση του αποτελέσματος, δηλαδή τα έμμισθα πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Παραρτημάτων θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο ΓΕΩΤΕΕ; 2. Είναι αίτημα όλων των Γεωτεχνικών η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του παραρτήματος και αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα με διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων – Διοικητικό Συμβούλιο, Διοικούσες Επιτροπές, Γενική Συνέλευση, μέλη του Επιμελητηρίου-. 3. Οι εκλογές οφείλουν να διεξαχθούν κανονικά γιατί τα σημερινά Διοικητικά Συμβούλια και Διοικούσες Επιτροπές έχουν εκλεγεί για μία τριετία από τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ. Είναι παράβαση της δημοκρατικότητας και της βούλησης των μελών του Επιμελητηρίου η παράταση για ένα χρόνο επιπλέον. Εφόσον παραμείνει η αλλαγή για εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια, τότε η θητεία αυτή πρέπει να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές, μετά την ψήφιση της νέας διάταξης. Με ποιο δημοκρατικό δικαίωμα δίνεται ένα έτος παράταση στα Διοικητικά Συμβούλια και Διοικούσες Επιτροπές; Είναι η βούληση των μελών του επιμελητηρίου αυτή; Είναι εντελώς αντιδημοκρατική η συγκεκριμένη διάταξη για τις εκλογές. Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Παραρτήματος Κρήτης