• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαδάκης Κωνσταντίνος' | 3 Ιουλίου 2020, 16:23

    κκ Υπουργοί, κε Υπουργέ ενα μεγάλο θέμα που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο ειναι αυτό της ερασιτεχνικής εκτροφής, αναπαραγωγής. Αναφέρομαι στους ερασιτέχνες κατόχους ωδικών πτηνών, τα οποία απέκτησαν νόμιμα με αποδείξεις απο pet shops της χώρας μας ή τα έφεραν με ιατρικά έγγραφα απο το εξωτερικό, απο ερασιτέχνες εκτροφείς ή pet shops των χωρών τους. Οι ιδιώτες αυτοί βρίσκονται με πουλιά στη κατοχή τους, στο σπίτι τους, τα οποία αναπαράγονται απο γεννήτορες που ήδη έχουν. Οι περισσότεροι ιδιώτες δεν γνωρίζουν οτι τα πουλιά αυτά πρέπει να σημανθούν με μεταλλικό ποδοδακτύλιο χωρίς συρραφή που δεν αφαιρείται, με βάση τον (ΕΚ) 865/2006 της 4ης Μαΐου 2006, άρθρο 66 παράγραφος 8. "8. Πτηνά που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία, καθώς και πτηνά που έχουν γεννηθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σημαίνονται με ατομικά σημασμένο και χωρίς ραφή ποδοδακτύλιο. Χωρίς ραφή ποδοδακτύλιος είναι δακτύλιος ή ταινία σε συνεχή κύκλο χωρίς διακοπή ή ένωση, που δεν έχει υποστεί οιαδήποτε θερμική κατεργασία, σε μέγεθος που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το πτηνό όταν το πόδι του έχει αναπτυχθεί πλήρως, ο οποίος εφαρμόζεται τις πρώτες ημέρες της ζωής του πτηνού και κατασκευάζεται εμπορικά για το σκοπό αυτό." Πολλές δεκάδες εκατοντάδες ιδιωτών μάλιστα ανήκουν σε συλλόγους οι οποίοι διοργανώνουν μορφολογικές, ορνιθολογικές εκθέσεις, στις οποίες συμμετέχουν ωδικά πουλιά των μελών τους, τα οποία όλα φέρουν μεταλλικό ποδοδακτύλιο όπως προβλέπεται απο τον 865/2006. Οι εκθέσεις αυτές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, δεν αλλάζει δηλαδή η ιδιοκτησία του κατόχου τους και ως εκ τούτου ο κάτοχος των ωδικών πτηνών δεν έχει εμπορικό σκοπό. Είναι δηλαδή ερασιτέχνες "εκτροφείς" και οχι έμποροι. Παράλληλα συμμετέχουν και σε αντίστοιχες εκθέσεις του εξωτερικού και παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως ακριβώς και οι αντίστοιχοι ερασιτέχνες "εκτροφείς" των άλλων χωρών. Για τους παραπάνω λόγους στο παρόν άρθρο θα πρέπει να εισέλθει η έννοια του ερασιτέχνη "εκτροφέα" (ουσιαστικά ιδιώτη χομπίστα κάτοχο ωδικών πτηνών) όπως ισχύει και σε άλλες χώρες της ΕΕ και τρίτων χωρών και με μιά ΚΥΑ να ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας του, να αναγνωρίζονται τα δακτυλίδια σήμανσης του (μιας και δεν υπάρχει επίσημος εθνικός φορέας δακτυλίδωσης κλειστού τύπου δακτυλιδιών), να εκδίδεται άδεια ερασιτεχνικής εκτροφής με συγκεκριμένους όρους και πρωτόκολλα αναπαραγωγής, να αναγνωρίζεται επίσημα η ερασιτεχνική εκτροφή συλλόγων, προκειμένου να μπεί σε μια σειρά ο χώρος της ερασιτεχνικής "εκτροφής", η οποία συνεισφέρει στην Εθνική οικονομία με την αγορά ωδικών πτηνών, εξοπλισμού, τροφών, φαρμάκων προκειμένου να τηρούνται οι νόμοι του κράτους σε θέματα ευζωϊας. Προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας αναλύσω το τρόπο λειτουργίας της ερασιτεχνικής εκτροφής στη χώρα μας, στη ΕΕ και παγκοσμίως, μιας και επι σειρά ετών εκπροσώπησα την Ελλάδα στα συνέδρια της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Συνομοσπονδίας http://www.conforni.org/ αλλά και στα παγκόσμια πρωταθλήματα με ωδικά πουλιά. ΜΦΧ Παπαδάκης Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκη