• Σχόλιο του χρήστη 'Σωτηρία Ρέκκα' | 18 Μαΐου 2021, 11:21

    Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην δημόσια διαβούλευση του "Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχόλιό σας θα αξιολογηθούν και εφόσον συνάδουν με τις ανάγκες του Προγράμματος θα ενσωματωθούν σε αυτό.