• Σχόλιο του χρήστη 'XK' | 5 Ιανουαρίου 2012, 17:35

    Αξιολόγηση: Πρέπει κάπου (σε σύνδεσμο, όχι στο άρθρο) να ορίζονται σαφώς ποιοί είναι οι δείκτες "ποιότητας και αποτελεσματικότητας" τουλάχιστον για την επόμενη τετραετία-οκταετία. Στο άρθρο, όπως αναφέρονται δυσμενείς παρενέργειες από την έλλειψη αξιολόγησης πρέπει να αναφέρονται σαφώς και τα οφέλη (και άρα τα μελλοντικά κίνητρα) της εξωτερικής αξιολόγησης (πχ θα γίνει μια κατηγοριοποίηση των ΕΚ και Ινστιτούτων, 1*-5* συνδεδεμένη με επιχορήγηση;). Δεν αρκεί μια αόριστη αναφορά στην διεθνή πρακτική. [Εφόσον έχει ήδη πραγματοποιηθεί εξωτερική αξιολόγηση για κάποια ΕΚ και Ινστιτούτα δεν υπάρχει λόγος να μην αναφέρονται τα συγκεκριμένα κριτήρια/δείκτες "ποιότητας και αποτελεσματικότητας" (αφού έχουν οριστεί και χρησιμοποιηθεί ήδη απο εξωτερικούς αξιολογητές). Επίσης δεν υπάρχει λόγος να μην αναφέρονται τα οφέλη (αφού το υπουργείο θα έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, ελπίζουμε, επιβράβευσης όσων τα πήγαν καλά στην έως τώρα εξωτερική αξιολόγηση)]. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να γνωρίζουμε (αλλού - σε σχετικό σύνδεσμο) εάν τα κριτήρια που ήδη χρησιμοποιούνται, λαμβάνουν υπόψη τις έως τώρα επιχορηγήσεις, τακτικούς ΠΥς, αριθμό προσωπικού και τις διαθέσιμες υποδομές (αφού υπάρχουν τρομερές ανισότητες σε αυτόν τον τομέα). Ιδιαίτερα στην μεταβατική περίοδο που ακολουθεί (και σε σχέση με τον επανασχεδιασμό του ερευνητικού ιστού) μια τέτοια 'διόρθωση' μπορεί να βοηθήσει στο να ξεχωρίσουν τα pockets of excellence που υπάρχουν στην Ελλάδα και να δει το υπουργείο σε ποιές γνωστικές/τεχνολογικές περιοχές πράγματι 'πάνε καλά' τα ΕΚ και Ινστιτούτα.