• Σχόλιο του χρήστη 'XK' | 5 Ιανουαρίου 2012, 18:14

    Φαίνεται ότι οι δείκτες "ποιότητας και αποδοτικότητας" αναφέρονται στο άρθρο 7 (για επιπρόσθετη χρηματοδότηση). Άρα μέρος του προηγούμενου σχολίου μου έχει απαντηθεί (να θεωρήσω ότι με αυτά τα κριτήρια έγινε η πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση;). Μένει να δούμε πως ορίζονται οι κατηγορίες / βαθμοί αξιολόγησης και πως επιβραβεύονται στην πράξη όσα Ινστιτούτα, ΕΚ έχουν πάρει ήδη θετικά σχόλια.