• Σχόλιο του χρήστη 'Λευτέρης' | 5 Ιανουαρίου 2012, 20:42

    Η εσωτερική αξιολόγηση του ερευνητικού ινστιτούτου είναι διαδικασία που δεν θα προσφέρει κανένα χρήσιμο αποτέλεσμα. Η εξωτερική αξιολόγηση θα πρέπει να γ΄νεται απο φορείς του εξωτερικού ωστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της αξιολόγησης. Είναι γνωστό πως οι Ελληνες συνάδερφοι είναι ιδιαίτερα φιλικοί στις αξιολογήσεις. Επίσης απουσιάζει εντελώς αξιολόγηση απο την πλευρά του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις) που είναι απαραίτητη καθώς βασικός στόχος είναι τα ερευνητικά αποτελέσματα να αξιολογούνται από την αγορά. Θα πρέπει να διαμορφωθεί συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης που θα συνδέει την αξιολόγηση με την εμπορική αποδοχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων με αντικειμενικό τρόπο.