• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος' | 12 Ιανουαρίου 2012, 12:16

    Γενικό σχόλιο: Μιά ακόμα γραφειοκρατική προσέγγυση της Έρευνας! Πουθενά δεν αναφέρεται γιατί τα κάνουμε όλα αυτά και πως οι προτεινόμενες δομές και διαδικασίαες θα μας οδηγήσουν να τα επιτύχουμε, στο στόχο δηλαδή. Ιδιαίτερα οι προτεινόμενες διαδικασίες και ρόλοι των διοικητικών θέσεων των διευθυντικών θέσεων (σε όλα τα επίπεδα, από Πρόεδρο των ΕΚ μέχρι Δ/ντές Ινστιτούτων) είναι θνησιγενείς αφού δεν παρέχουν κανένα κίνητρο σε κανένα επιστήμονα διεθνούς προβολής και αποδεδειγμένων ικανοτήτων να αναλάβει το ρίσκο ακόμα και να υποβάλλει υποψηφιότητα γιά αυτές, αφαιρόντας έτσι την οποιαδήποτε πηγή ανανέωσης, έστω και ελάχιστης, του υπάρχοντος (και μελλοντικού) προσωπικού των ΕΚ από το οξυγόνο μιάς εξωγενούς δυναμικής πηγής ανανέωσης και κατάλυσης (disruption). Έτσι το βάρος του νομοσχεδίου πέφτει πάλι στη "περιγραφή του πως" και όχι στην "αιτιολόγηση του γιατί."