• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Σταμέλος' | 13 Ιανουαρίου 2012, 16:06

    1. Ποιός διασφαλίζει την υλοποίηση της πρόβλεψης για "την ετήσια και σταθερή ενίσχυση της έρευνας, την ανάπτυξη όλων των επιστημονικών πεδίων, κτλ..."; τι προβλέπεται για τη μη τήριση της "πρόβλεψης"; 2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια μεταξύ της θεσμοθετημένης "ενιαίας διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, κτλ..." και της τελικής δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων; με άλλα λόγια μεταξύ αποτελεσμάτων αξιολόγησης και δημοσιοποίησής του πως διασφαλίζεται η μη παρέμβαση τρίτων;