• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΙΔΗΣ' | 17 Ιανουαρίου 2012, 10:25

    Στην ολοκληρωμένη πρόταση που παρατίθεται λείπει η έννοια της μεταφοράς τεχνολογίας. Στη χώρα μας λείπουν δυστυχώς οι μεγάλες βιομηχανίες αιχμής οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας (βασικής, τεχνολογικής και εφαρμοσμένης) ώστε να προκύψει το αναμενόμενο κέρδος του επενδυμένου κεφαλαίου. Η πείρα έχει αποδείξει ότι ο ιδιωτικός τομέας στη χώρα μας δεν είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τους ερευνητικούς φορείς όπου αυτό είναι εφικτό.