• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Μαχιάς Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ' | 20 Ιανουαρίου 2012, 13:22

    1. Θα πρέπει να διατηρηθεί η αξιολόγηση να γίνεται από διεθνή επιτροπή κριτών, όπως και οι μέχρι σήμερα αξιολογήσεις και να αναφέρεται στον νόμο. 2. Η αξιολόγηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την ΓΓΕΤ 3. Η αυτό-αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται κάθε 4 χρόνια στο ενδιάμεσο τωn 2 Διεθνών αξιολογήσεων 4. Τα κριτήρια αυτο-αξιολόγησης δεν πρέπει να αφήνονται στα Κέντρα αλλά να καθορίζονται από το ΕΣΕΤΕΚ/ΤΕΣ, που με βάση τα αποτελέσματα της, θα πρέπει να δίνει κατευθύνσεις στα Ινστιτούτα, για περαιτέρω βελτίωσή τους.