• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "FOOD FOR LIFE"' | 31 Ιανουαρίου 2012, 12:26

    1.Πρέπει να υποστηρίξουμε την ύπαρξη θεματικών τομέων και ένας από αυτoύς να είναι τα Τρόφιμα.