• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "FOOD FOR LIFE"' | 31 Ιανουαρίου 2012, 12:29

    Προτείνεται η συμμετοχή εμπειρογνομόνων του Ιδιωτικού τομέα στις Επιτροπές Αξιολόγησης. Επίσης η αξιολόγηση να γίνεται ανα τριετία και όχι τετραετία.