• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΓΕΤ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 10:05

    Ο Σύλλογός μας διαμαρτύρεται για την ανάρτηση Σχεδίου Νόμου κατ’ άρθρο στις 29 Ιανουαρίου 2012 ενώ η διαβούλευση έληγε στις 30 Ιανουαρίου επί συνοπτικών Άρθρων, του ίδιου Σχεδίου Νόμου. Παρά την πρόθεση μας για συμμετοχή στη Διαβούλευση αυτή, θεωρούμε ότι η παράταση δεν ήταν αρκετή ώστε να εκφράσουμε εμπεριστατωμένα σχόλια μας επί του νέου κειμένου. Επομένως, με τη συμμετοχή μας, περιοριζόμαστε στο σχολιασμό των αρχικών Άρθρων με την ελπίδα ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων, γεγονός που θα εξέθετε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της διαβούλευσης. Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων Η αξιολόγηση των Ε.Κ. αποτελεί βασική λειτουργία της ΓΓΕΤ και σωστά με το Σχέδιο Νόμου διατηρεί την αρμοδιότητα. Εμφανίζεται η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση χωρίς αναφορά στο Άρθρο 1. Το κείμενο προσπαθεί να συνδέσει την αξιολόγηση στα Πανεπιστήμια (ΑΔΙΠ) με εκείνην των Ε.Κ. (ΓΓΕΤ). Σίγουρα είναι θετικό βήμα, η ηλεκτρονική διασύνδεση των Βάσεων Δεδομένων ΑΔΙΠ και ΓΓΕΤ. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ενοποιηθεί το σύστημα αξιολόγησης ΑΕΙ και Ε.Κ. και ίσως πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη αναφορά στο κείμενο. Δε συμφωνούμε με την σαφή αναφορά στο κείμενο του Νόμου για αναστολή της δημόσιας χρηματοδότησης αν δε γίνει αξιολόγηση σε μια πενταετία, με ευθύνη του Ε.Κ.. Θεωρούμε λάθος την πρόβλεψη του Νομοθέτη για επιβολή ποινών στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με το Νόμο.