• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΚ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 17:20

    Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται από την ΑΔΙΠ όπως και για τα ΑΕΙ και όχι από τη ΓΓΕΤ. Με βάσει τα διεθνή κριτήρια δεν είναι δυνατό η ΓΓΕΤ να εξιολογεί και να χρηματοδοτεί ταυτόγχρονα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ενώ τα ΕΚ αξιολογούνται από το 1995, η ΓΓΕΤ δεν έχει αξιολογηθεί μέχρι σήμερα για τις δραστηριότητές της