• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ 'Αθηνά'' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 22:10

    Ε. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ (Αξιολόγηση ΕΚ) Και το θέμα αυτό φαίνεται να εξαρτάται από τον εσωτερικό κανονισμό των ΕΚ. Η αξιολόγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ΕΚ που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ με την προσθήκη της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν αναφέρονται καθόλου τα άλλα ΕΚ. Συμπληρωματικά παρατηρείται το παράδοξο η ΓΓΕΤ να εποπτεύει και να αξιολογεί. Δεν είμαστε αντίθετοι στις αξιολογήσεις και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, δεν καθορίζονται σαφή και ξεκάθαρα κριτήρια αξιολόγησης, γεγονός που καταργεί κάθε στοιχειώδη διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Το νόημα μιας ουσιαστικής αξιολόγησης έγκειται στη συμβολή της στον εντοπισμό “ασθενειών” και στη “θεραπεία” τους, οδηγώντας τα ΕΚ σε αναπτυξιακές ατραπούς μέσα από τη μεταβολή, διόρθωση ή και τον επανακαθορισμό του αναπτυξιακού τους πλάνου. Ως τέτοια, η ουσιαστική αξιολόγηση απαιτεί σταθερούς κανόνες, σαφή κριτήρια, υψηλού επιπέδου κριτές, σαφείς διαδικασίες, σε τακτά διαστήματα σε συμφωνία με το πέρας του επιχειρησιακού τους σχεδίου. Αντίθετα στο κείμενο που τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας τίποτε από αυτά δεν καθορίζεται, ούτε καν αναφέρεται, ενώ για όλα θα υπάρχει απάντηση στον εκάστοτε εσωτερικό κανονισμό, οδηγώντας σε πραγματική υποβάθμιση του ρόλου της αξιολόγησης.